VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

با توجه به بروز شرايط ابرناكي و بارشهاي متناوب تا اوايل ارديبهشت ماه در نوار شمالي كشور كشاورزان و باغداران محترم استانهاي گلستان، مازندران و گيلان حتما در خصوص نحوه كنترل بيماريهاي گياهي و اقدامات پيشگيرانه لازم با كارشناسان گياه پزشكي مشاوره نمايند.

بيماريهاي قارچي گندم و صيفي جات!!!

بيماريهاي قارچي و باكتريايي باغات!!!

حسين ساراني پنجشنبه 22 فروردين1392