VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم زراعی

متن كامل مبحث زراعت غلات

 

مقدمه :

غلات واژه عربي است كه معناي آن درآمدي است كه از اجاره املاك بدست مي آيد و نيز حاصل زراعت گندم و جو و ذرت و ... را به صورت جمع غلات مي گويند . در تعريفي كلي شامل گياهان يكساله اي از خانواده ي گندميان مي باشد و براي مصرف دانه هاي ريز و درشت و پر از انرژي خود كاشته مي شوند كه قرنها جان بشر را ازگرسنگي نجات داده است . غلات شامل گياهاني از قبيل :‌گندم ، جو ، يولاف ، چاودار ، ارزن ، ذرت خوشه اي ، ذرت و برنج مي باشد . باستان شناسان از كاوش در خرابه هاي قديمي به اين نتيجه رسيده اند كه تمدن بشر با استفاده از گندم و يا جو در دره ها  ودامنه هاي مشرف به دجله و فرات آغاز شده است . اين منطقه هم اكنون شامل كشورهايي از قبيل ايران ، تركيه ، عراق و سوريه است . كاوش در اين منطقه نشان مي دهد كه در حدود 10000 الي 16000 سال قبل ، ساكنان اين منطقه به كاشت گندم و يا جو اشتغال داشته اند . شواهد حاكي از آن است كه غله ي اصلي چين برنج ، آفريقا ذرت خوشه اي ، مكزيك ذرت ، و خاورميانه گندم و جو بوده است . در حدود 60% مزارع جهان به كشت غلات اختصاص يافته است كه از اين مقدار 34% به كشت گندم ، 9 تا 11% به كشت جو و بقيه به كشت برنج، ذرت ، يولاف و چاودار اختصاص دارد  . غلات را از نظر شرايط آب و هوا و مناطق كاشت به دو گروه تقسيم مي نمايند

پیوست ها:
دانلود این فایل (زراعت غلات.pdf)زراعت غلات.pdf[ ]277 Kb