VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- بیماریها

گیاه پزشکی- بیماریها

تهیه و تنظیم: مارال کلته مدیر کلینیک گیاهپزشکی کانولا رامیان

بیماریهای گندم

تهیه و تنظیم: مارال کلته کارشناس ارشد بیمای شناسی گیاهی

اقدامات لازم و ضرور ي در كاشت و مديريت بيماريهاي گوجه فرنگي

پیوست ها:
دانلود این فایل (نشريه ترويجي گوجه.pdf)نشريه ترويجي گوجه.pdf[ ]83 Kb
 

بیماریهای باغات

تهیه و تنظیم: مارال کلته کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

پیوست ها:
دانلود این فایل (بیماریهای باغات.pdf)بیماریهای باغات.pdf[ ]3475 Kb

دراواخر زمستان و اوایل بهار جوش های زرد رنگی به شکل خطوط مشخص و منظم بر روی برگها دیده می شوند. این جوش ها پس از تشکیل سنبله بر روی آنها نیز پدید می آیند و سطح گلوم ها را آلوده می کنند

پیوست ها:
دانلود این فایل (زنگ زرد.pdf)زنگ زرد.pdf[ ]75 Kb