VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- بیماریها

شانكر باكتريايي، به عنوان سوختگي باكتريايي، صمغ باكتريايي ، انگومك ( گموز) ، بلاست شكوفه، سر خشكيدگي، سوختگي سيخك و سوختگي شاخه چه مشهور است. و به گونه هايي از آلو، گلابي ، گيلاس،هلو، بادام و برخي از ارقام سيب و بسياري از گونه هاي  درختان تزئيني را آلوده ميكند.