VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گزارش نهایی شبکه مراقبت مزارع وباغات کلینیک گیاهپزشکی سینا

گزارش نهایی شبکه مراقبت مزارع وباغات کلینیک گیاهپزشکی سینا

سوسك برگخوار گندم

سوسک برگخوار غلات Oulema melanopa

پیوست ها:
دانلود این فایل (سوسک برگخوار غلات.pdf)سوسک برگخوار غلات.pdf[ ]57 Kb
ليست عوامل كاهنده چند محصول باغي و زراعي

ليست عوامل كاهنده محصولات زراعي و باغي مهم

علفهاي هرز ، آفات و بيماريهاي گياهي

 
برنامه سموم مزارع شالي

قابل توجه شاليكاران