VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گروه گياه پزشكي مهندس ساراني در سال 1386 با راه اندازي سايت كلينيك گياه پزشكي سينا www.agri-clinic.com وارد عرصه ارائه مجازي خدمات گياه پزشكي گرديد. و پس از تاسيس شركت گياه پزشكان جرجان با همكاري مهندس زرين و جمعي از همكاران مشغول به ارايه خدمات گياه پزشكي در قالب وب سايت گياه پزشكان ايران www.giahpezeshkan.ir مي باشيم. و از تمامي كارشناسان گياه پزشكي سراسر كشور دعوت به همكاري و مشاركت در اين موضوع داريم و اميدواريم در سايه مساعدت شما همكاران عزيز قدمي در راستاي بخش گياه پزشكي و بهبود وضعيت معيشت كشاورزان و توليدات كشاورزي سالم برداريم.

با تشكر هيئت موسس وبسايت گياه پزشكان ايران

سايت گياهپزشكان ايران بنا دارد با كمك همه كارشناسان گياهپزشكي سطح كشور در راه اعتلاي علم مبارزه با آفات، بيماريها و علفهاي هرز زيان آور گياهي قدمي درخور بردارد. لذا از همه همكاران تقاضا ميشود با ارايه نتايج تجربيات خويش در سايت مدكار ما باشند.

با تشكر هيئت موسس وبسايت گياه پزشكان ايران