VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

سوپرکود

نسل جدید کود

تامین کننده طبیعی

نیتروژن، فسفر، پتاسیم

200 سی سی برای 1 تا 4 هکتار

قابل استفاده برای کلیه محصولات زراعی، باغی، زینتی، گلخانه ای

 

آخرين اخبار

سوپر کود نسل جدید کود

سوپرکود

نسل جدید کود

تامین کننده طبیعی

نیتروژن، فسفر، پتاسیم

200 سی سی برای 1 تا 4 هکتار

قابل استفاده برای کلیه محصولات زراعی، باغی، زینتی، گلخانه ای

تازه های گیاهپزشکی

كود بيولوژيك

ايا ميدانيد مي توانيد با استفاده كمتراز كودهاي شيميايي و جايگزيني آن با كودهاي بيولوژيك در كنار كشاورزي پايدار به منافع اقتصادي بيشتري هم برسيد.

شركت گياه پزشكان جرجان مشاور توليد محصولات سالم

سوپر کود نسل جدید کود

اطلاعات فنی سوپرکود در فایل پیوستی قابل دسترسی می باشد.

مقالات